Dự án thành viên khác Dự án: Bắc Ninh House
Diện tích: 160m2
Địa điểm: Bắc Ninh
Tư vấn thiết kế và thi công: Luklak Design, B.A Studio, X11 Studio

Sản phẩm liên quan

Ý kiến đánh giá

Đánh giá độ chuyên nghiệp

*